• Termeni şi Condiţii


Termeni şi Condiţii


1. Introducere


Prin prezenta se stabilesc „Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor MyDOT” oferite de DOTRO TELECOM SRL (denumită în continuare „DOTRO”) prin site-ul www.mydot.ro.
Serviciile MyDOT cuprind:
 • Servicii de găzduire web şi e-mail
 • Servicii de înregistrare domenii
 • Servicii de înregistrare certificate SSL


Neacceptarea acelor termeni atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta imediat accesarea site-ului www.mydot.ro sau utilizarea oricăror servicii furnizate de DOTRO, iar utilizarea în continuare a site-ului şi a serviciilor, constituie o acceptare în întregime a Termenilor şi Condiţiilor.2. Politici ale conţinutului publicat pe serverele MyDOT


Este interzisă publicarea pe serverele DOTRO de conţinuturi sau link-uri către conţinuturi care:
 • Încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane sau alte drepturi
 • Au conţinut obscen sau pornografic sau de natură violentă
 • Au conţinut defăimător sau calomnios
 • Au conţinut cu caracter rasial ori discriminatoriu
 • Conţin viruşi sau altele similare
 • Conţin software pirat sau se adresează celor care piratează software ori practică activităţi similare.

Este interzisă operarea pe serverele DOTRO de IRC, roboţi sau alte fişiere care au legătură cu acestea.
Este interzisă trimiterea de e-mailuri nesolicitate (SPAM) de către utilizatorii serviciilor MyDOT.
Este interzisă utilizarea în orice mod a serviciilor MyDOT pentru desfăşurarea de activităţi ilegale sau care au legătura cu acestea, incluzând, dar fără a se limita la pătrunderea în alte sisteme informatice, fraude cu cărţi de credit, furturi de indentitate sau de orice alt fel, ameninţări sau violenţă, precum şi încercarea de a provoca pagube serverelor MyDOT, a altor servere folosind serviciile MyDOT sau altor utilizatori ai MyDOT.
Utilizatorii au obligaţia de a nu introduce viruşi sau programe asemănătoare în sistemul MyDOT şi de a nu presta activităţi de „flooding”, „mailbombing” sau „crashing”.

În cazul încălcării acestor prevederi, DOTRO îşi rezervă dreptul de a suspenda/închide conturile celor care se fac vinovaţi de desfăşurarea activităţilor interzise. DOTRO poate proceda la ştergerea tuturor datelor de pe serverele MyDOT, putând refuza în astfel de situaţii solicitările de returnare a tarifelor pentru perioada în care serviciul nu a fost prestat datorită acestor suspendări pentru activităţi ilegale. DOTRO are dreptul de a reţine sumele de bani primite de la utilizator ca o sancţiune a încălcării prezentului acord de utilizare.3. Informaţii referitoare la prestarea serviciilor


3.1. Achitarea tarifelor

Toate tarifele menţionate pe site-ul MyDOT sau trimise de reprezentaţii de vânzări ai DOTRO sunt exprimate în EURO şi pot fi achitate în RON la cursul oficial RON/EURO stabilit de BNR în ziua facturării. Clienţii din afara României, vor achita tarifele corespunzătoare serviciilor MyDOT în EURO.
Tarifele prezente pe www.mydot.ro sau trimise de reprezentanţii de vânzări ai DOTRO nu includ TVA.
Pentru plata serviciilor prin „transfer bancar”, DOTRO va emite o Factură Proformă, ce va totaliza valoarea serviciilor contractate. După confirmarea plăţii şi activarea serviciilor, DOTRO va emite o Factură fiscală, ce va fi trimisă pe e-mail şi va putea fi vizualizată din contul de client disponibil pe site. Factura fiscală este electronică şi nu va fi trimisă în format printat către client, decât la cerere şi cu o taxă adiţională de 4 EURO (fără TVA) / expediere.
Utilizatorul are la dispoziţie următoarele metode de plată a serviciilor:
 1. Plata prin transfer bancar în conturile specificate pe factura proformă
 2. Plata online cu cardul, utilizând platforma mobilPay
 3. Plata online folosind serviciul PayPal

Serviciile şi înregistrarea domeniilor se vor efectua doar după confirmarea plăţii. În cazul achitării cu cardul online sau prin PayPal, confirmarea se face aproape instant, iar activarea serviciilor în aproximativ 10 minute.
Pentru a urgenta procesul de confirmare a plăţii prin transfer bancar, se poate trimite prin e-mail confirmarea plăţii la adresa billing[at]mydot.ro.


3.2 Termene de plată

Pentru conturile noi, termenul de plată este de 15 zile de la emiterea facturii proforme. După depăşirea acestui termen, contul va fi suspendat.
Pentru prelungirea conturilor existente, termenul de plată este de 30 zile de la emiterea facturii proforme. După depăşirea acestui termen, contul şi serviciile aferente vor fi suspendate.


3.3 Suspendarea conturilor pentru neplată

În cazul neefectuării la termen a plăţilor facturilor proforme, DOTRO va suspenda conturile şi serviciile aferente acestora până la confirmarea plăţii. Reactivarea lor se va face în termen de 48h de la confirmarea plăţii în conturile DOTRO.
În cazul serviciilor de găzduire, în momentul suspendării serviciilor va aparea un mesaj cu logo-ul DOTRO si MyDOT şi cu datele de contact.
DOTRO va păstra datele pe servere timp de 10 zile de la data suspendării conturilor. După această perioadă, toate datele vor fi şterse fără a mai putea fi recuperate.


3.4 Redeschiderea conturilor după suspendare

DOTRO va redeschide conturile suspendate numai după ce s-a efectuat plata integrală a sumelor restante, inclusiv a taxelor de redeschidere. Redeschiderea conturilor se face în maxim 48h de la confirmarea plăţii.4. Înregistrarea de domenii


Înregistrarea domeniilor se va efectua numai după confirmarea plăţii.
Costurile de înregistrare, reînnoire sau transfer a domeniilor sunt disponibile pe site-ul MyDOT la secţiunea „Înregistrare domenii”.
Înregistrarea domeniilor .ro se face „pe viaţă”, până la apariţia unor noi reglementări din partea ICI-ROTLD.
Înregistrarea domeniilor .ro se va face conform regulilor publicate pe site-ul ROTLD:
http://www.rotld.ro/portal/pages/ro/2/5. „Primele 30 zile - banii înapoi”


Toţi clienţii serviciilor MyDOT, beneficiază de o garanţie de 30 de zile. Dacă în această perioadă nu sunt complet satisfăcuţi de serviciile DOTRO, pot solicita returnarea sumelor plătite în avans.
Următoarele servicii nu beneficiază de garanţia 30 de zile:
 • Înregistrarea/prelungirea/transferul de domenii
 • Înregistrarea/prelungirea certificatelor web SSL6. Exonerare


DOTRO nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor limită, pentru ştergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a oricărei forme de comunicare sau setări personalizate.
DOTRO nu îşi asumă responsabilitatea şi nu acordă garanţii de niciun fel, nici în mod explicit, nici implicit, dar nelimitându-se la garanţiile de comercializare obişnuite, la potrivirea pentru un scop anume.
DOTRO nu garantează că serviciile oferite prin MyDOT se potrivesc exact cerinţelor utilizatorilor, nici că serviciile vor funcţiona neîntrerupt.
DOTRO nu răspunde pentru stricăciuni, pierderi de date, detalii de client, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate întârzierilor, transmiterea greşită sau netransmiterea informaţiilor, datorate restricţiei sau întreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate împărţirii accesului la serviciu sau altor interacţiuni cu serviciile MyDOT.7. Revânzarea serviciilor MyDOT


Clienţilor le este interzisă revânzarea serviciilor MyDOT, cu excepţia cazurilor în care există un contract de Reseller între client şi DOTRO.8. Litigii


Litigiile care se vor naşte în urma utilizării site-ulul www.mydot.ro sau a serviciilor MyDOT, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea lor, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu se va putea ajunge la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor abilitate din aria teritorială aferentă sediului DOTRO.9. Drepturi de autor


Întregul conţinut al site-ului www.mydot.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, script-uri şi alte date) sunt proprietatea DOTRO şi a furnizorilor săi şi sunt protejate de legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul DOTRO a oricăror elemente enumerate mai sus este strict interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.10. Modificări


DOTRO îşi rezervă dreptul de a face adăugiri, anulări sau modificări în Termeni şi Condiţii, pachetele de găzduire, tarife şi site, oricând, informarea făcându-se prin site sau contul de client.11. Forţa Majoră


Forţa majoră exonorează de la răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii, cu condiţia notificării celeilalte părţi.
Orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut în timpul desfăşurării prezentului contract şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile contractuale (inclusiv incendii, tăieri de cablu, întreruperi ale furnizării energiei electrice) va fi considerat caz de forţă majoră.
În cazul invocării forţei majore de către Client, acesta are obligaţia să o aducă la cunoştinţa DOTRO, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a României sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Clientul are, de asemenea, obligaţia să aducă la cunoştinţa DOTRO încetarea cauzei forţei majore în maximum 5 (cinci) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 3 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.12. Garanţia de uptime - Service Level Agreement


Disponibilitatea serviciului se calculează pe o lună calendaristică, excluzând perioadele de mentenanţă. Perioadele de mentenanţă vor fi programate într-un interval orar în care să afecteze cât mai puţin utilizatorii serviciilor MyDOT.
În condiţii normale, disponibilitatea garantată a serviciului este de 99,9%.
Garantarea disponibilităţii încetează pe perioadă scursă între data scadentă a facturilor şi data de plată efectivă a acestora. În cazul în care sunt contractate mai multe servicii, încetarea garantării disponibilităţii încetează doar pentru acele servicii care sunt incluse pe facturile scadente.
DOTRO nu este responsabil pentru investigarea şi rezolvarea anumitor tipuri de incidente, cum ar fi, dar nelimitându-se la: compromiterea securităţii aplicaţiilor web, optimizarea aplicaţiilor web, investigarea funcţionării necorespunzătoare a unor module dintr-o aplicaţie, aplicarea de update-uri la aplicaţii sau securizarea aplicaţiilor web.

DOTRO este responsabil de funcţionarea în parametrii optimi a infrastructurii proprii: serverele MyDOT, echipamentele active de reţea, echipamente pasive de reţea, sistemul de alimentare cu energie electrică.

Suportul tehnic încetează pe perioada scursă între data scadentă a facturilor şi data de plată efectivă a acestora.